шапка сайта

Готельний бізнес: стратегії

Готельний бізнес: стратегії розвитку. Завідна Л.Д.

Монографію присвячено розробці теоретико-методологічних підходів та практичному інструментарію стратегій розвитку підприємства готельного бізнесу. На основі концептуальних засад досліджено гносеологічний базис розвитку соціально-економічної системи. Розглянуто основні моделі стратегічного управління та визначено стратегічний контекст управління підприємством. Надано практичні рекомендації щодо стратегії забезпечення конкурентоспроможності підприємств сфери готельних послуг та ефективного управління ресурсним потенціалом підприємства готельного бізнесу.
Обґрунтовано методологічні та методичні підходи до формування та реалізації стратегії розвитку підприємства готельного бізнесу. Запропоновано моделювання процесу управління стратегічним розвитком підприємства готельного бізнесу з використанням економіко-математичних методів. Робота
ґрунтується на матеріалах вибіркових досліджень, проведених на підприємствах готельного господарства України.
Розраховано для науковців, викладачів, магістрантів, керівників та спеціалістів підприємств готельного господарства і всіх тих, хто вивчає або задіяний у вирішенні сучасних проблем розвитку готельного бізнесу.

Видавництво КНТЕУ
Рік видання 2017
Сторінок 600
Ціна 230грн.