шапка сайта

кодекс ISPS і безпека на морі

Інструкція з безпеки на морі та кодекс ОСПЗ (англійською мовою)

Ці інструкції видано для узагальнення існуючих матеріалів IMO щодо безпеки на морі. Наведено коментарі і пояснення до глави XI-2 СОЛАС і Кодексу ОСПЗ. Метою інструкцій є надання допомоги державам у забезпеченні безпеки на морі за допомогою розробки необхідної нормативно - правової бази, адміністративних заходів, процедур і матеріалів, підготовки технічних та людських ресурсів.
Призначені для надання допомоги урядам в здійсненні, перевірці, дотриманні і забезпеченні дотримання положень СОЛАС глави XI-2 і Кодексу ОСПЗ. Також може слугувати в якості допоміжного засобу і посилань для тих, хто займається морською безпекою.

Видавництво IMO
Рік видання 2012
Сторінок 370
Ціна 3640грн.