шапка сайта

обстеження та моніторинг будівель і споруд: Підручник

Випробування конструкцій, обстеження та моніторинг будівель і споруд. Кліменко В.З., Бєлов І.Д.

У підручнику розглянуті питання теорії й практики планування, організації та проведення статичних випробувань будівельних конструкцій і споруд. Розглянуті методи та засоби вимірювань параметрів, що визначають деформовано-напружений стан конструкцій, їх оброблення та аналіз результатів дослідження. Подані відомості щодо автоматизації всього процесу випробування. Викладені основи механічного моделювання, методів фотопружності і голографічної інтерферометрії. Теоретичний матеріал ілюструється реальними прикладами випробувань різноманітних натурних конструкцій і споруд та досліджень на моделях. Обстеження розглянуто як засіб діагностики технічного стану будівельного об'єкта із застосуванням дефектоскопії, неруйнівних механічних і фізичних методів, установлення якості матеріалів. Наведені приклади обстежень різних будівель і споруд. Розглянуті фізичні методи дослідження механічних властивостей матеріалів і напружень в елементах конструкцій. Моніторинг представлений як форма спостереження за будівельним об’єктом у період його будівництва та експлуатації з урахуванням впливу на технічний стан об’єкта різних факторів природного і техногенного характеру. Вміщені необхідні поняття щодо геодезичного, геотехнічного та тепловізійного моніторингів з прикладами їх виконання. Призначений для студентів будівельних спеціальностей.

Видавництво Кондор
Рік видання 2015
Сторінок 572
Ціна 550грн.