шапка сайта

Історія архітектури і будівництва

Архітектура будівель та споруд. Книга 3. Історія архітектури і будівництва. Плоский В. О., Гетун Г. В.

У підручнику викладена історія архітектури від часів її зародження до наших днів з урахуванням розвитку конструктивної основи зодчества і будівельних прийомів. Фактичний матеріал підручника базується на джерельній базі 12-томної «Всеобщей истории архітектуры» та доповнений розділами «Архітектура 1970…2015-х років» і «Архітектура України».

Підручник призначений для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації, які навчаються за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво».

Видавництво Ліра-К
Рік видання 2016
Сторінок 817
Ціна 495грн.