шапка сайта

Генетичний аналіз

У посібнику викладено основні методи генетичного аналізу рослин та інших організмів за якісними (альтернативними) та кількісними ознаками. Запропоновано способи, формули і схеми для розрахунків розщеплення ознак у гібридах, визначення частоти кросинговеру. Окремі розділи присвячені цитогенетичному та хромосомному аналізам, використанню анеуплодії в генетичному аналізі та генетиці популяцій.

Зміст:
1. Основні положення генетичного аналізу. 2. Генетичний апарат клітини. 3. Молекулярні основи спадковості. 4. Спадкуванні ознак при внутрішньовидовому схрещуванні. 5. Генетичний аналіз спадкування якісних ознак за зчеплення генів у хромосомах. 6. Статистичний аналіз розщеплення гібридів. 7. Аналіз мутаційної мінливості. 8. Поліплоїдія. 9. Генетичні системи статевого розмноження у рослин. 10. Цитоплазматична спадковість. 11. Аналіз спадкування кількісних ознак. 12. Модифікаційна мінливість кількісних ознак. 13. Генетичний аналіз гомології та гомеології хромосом. 14. Генетичний аналіз з використанням анеуплоїдії. 15. Генетичні процеси в популяціях.

Видавництво Олді-плюс
Рік видання 2017
Сторінок 218
Ціна 130грн.