шапка сайта

Агролісомеліорація

Агролісомеліорація. Юхновський В.Ю.

На основі висвітлення загальних положень лісівництва, дендрології, лісової таксації, лісовпорядкування та лісорозведення у підручнику викладено питання щодо створення і використання агролісомеліоративних насаджень (агролісомеліоративне і протиерозійне районування, меліоративний вплив насаджень на прилеглі угіддя, принципи розміщення лісових смуг та їх конструкції, технології створення, агротехніка вирощування). У системному ключі висвітлено особливості систем захисту ґрунтів від ерозії, основною компонентою яких є лісомеліоративні протиерозійні заходи. Розкрито питання меліорації піщаних земель, рекультивації техногенних ландшафтів, озеленення населених місць. Показано організаційно-правові аспекти лісовпорядкування та інвентаризації агролісомеліоративних насаджень.
Наведено типові задачі, алгоритм їх виконання та необхідні нормативно-довідкові матеріали.
Розрахований на студентів, магістрів і аспірантів вищих навчальних закладів, науковців і фахівців агролісомеліоративної, аграрної, агроекологічної та природоохоронної галузей, а також інших суміжних секторів економіки.

Видавництво Кондор
Рік видання 2012
Сторінок 372
Ціна 270грн.