шапка сайта

Землевпорядне проектування

Землевпорядне проектування: організація території сільськогосподарських підприємств методом еколого-ландшафтного землеустрою. Третяк А.М.

Викладена методологія і методика організації території сільськогоспо­дарських підприємств методом еколого-ландшафтного землеустрою. Зокрема, розкрито поняття про землю як найважливішу частину навколишнього середовища, місце земельних ресурсів у структурі природного багатства України, суть землеустрою щодо формування сталого землекористування земель сільськогосподарського призначення. Обґрунтовано методологічні основи формування еколого-ланд­шафтної організації території. Викладено методичні підходи до агроекологічного зонування та ландшафтної типізації земель; еколого-економічної класифікації придатності орних земель; зонування земель за типами землекористування; формування еколого-безпечних та інвестиційно-привабливих підтипів земле­користування; формування територіальних природоохоронних обмежень (обтя­жень) у використанні земель; ідентифікації прав власності на землю та оренди землі в межах типів землекористування; встановлення та формування реєстру обмежень (обтяжень) на земельні ділянки власників земельних часток (паїв); формування та організації території сільськогосподарських підприємств з ураху­ванням ландшафтних умов та прав на землю; еколого-економічної оцінки ефективності проектних рішень.

Зміст:
Розділ 1. Земля як частина природи і засіб виробництва у сільському господарстві та об’єкт землеустрою
Розділ 2. Вплив природних умов на використання земель в сільському господарстві
Розділ 3. Формування та організація території сільськогосподарських підприємств в межах сільських рад методом еколого-ландшафтного землеустрою
Список використаноі літератури. Додаток А, Додаток Б

Видавництво Олді-плюс
Рік видання 2017
Сторінок 236
Ціна 120грн.