шапка сайта

Сидерація

Сидерація у технологіях сучасного землеробства. Шувар І.А. та інш.

На основі результатів багаторічних наукових досліджень авторів у різних ґрунтово-кліматичних умовах, а також досвіду передових господарств в Україні та за її межами розкрито проблему ефективного функціонування високопродуктивних та екологічно стійких агросистем й агроландшафтів за умови повнішого використовування біоценотичної компоненти у природних процесах сучасного землеробства.
Обґрунтовано значення зелених добрив (сидерації*) для збагачення ґрунту органічними речовинами за умов деградації ґрунтів і гострої нестачі органічних добрив тваринного походження, значення їх як біологічної основи енерго- і ресурсоощадних технологій вирощування продовольчих і технічних сільськогосподарських культу р, у садівництві і овочівництві. Особливої уваги надано процесам поліпшення та охороні родючості ґрунтів за допомогою деструкції соломи і рослинних решток препаратами виробництва ПП «Біоконверсія» сумісно із сидератами.

Видавництво Івано-Франківськ
Рік видання 2016
Сторінок 180
Ціна 200грн.