шапка сайта

Властивості харчових продуктів

Діагностика фізичних властивостей харчових продуктів. Монографія. Шаповал С.Л.

Розроблено інформаційно-вимірювальний комплекс для дослідження та реєстрації змін фізичних властивостей харчових продуктів з метою контролю їх якості на всіх стадіях технологічного процесу, а також набір методів і технічного забезпечення для дослідження теплофізичних, реологічних і оптичних властивостей харчових продуктів у процесі зберігання та кулінарної обробки.
Запропоноване обладнання і методика обробки результатів досліджень осьової релаксації, пенетрації, динаміки температурного градієнта та оптичної проникності дозволяє оцінювати ступінь змін реологічних, теплофізичних та оптичних властивостей, їх кореляцію із органолептичними та мікробіологічними показниками якості харчових продуктів, а також формувати рекомендації щодо режимів кулінарної обробки.

Видавництво КНТЕУ
Рік видання 2017
Сторінок 192
Ціна 125грн.