шапка сайта

Менеджмент туризму

Менеджмент туризму. Туроперейтинг. Бабарицька В.

Містить програмний матеріал щодо базових понять туроперейтинга і основ сервісного забезпеченння турпродукту. Розкривається сутність понять «туризм», «турист», «турпослуга», «турпродукт» і класифікаційних підходів в сфері гостинності і туризму. Розглядаються ключові елементи технологій обслуговування в туризмі, функції та схеми діяльності організаторів обслуговування і продавців турпродукту, зміст передреалізаційних процесів в туризмі. Представлено принципи і методи проектування, просування та стимулювання продажу, управління якістю турпродукту, основи документального оформлення турів. Для фахівців галузі туризму, студентів фаху менеджмент туризму географічних історичних, економічних факультетів вищих закладів освіти.

Видавництво Альтерпрес
Рік видання 2004
Сторінок 288
Ціна 170грн.