шапка сайта

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА
Зміни: наказ Мінпаливенерго України № 305 від 28.08.2006 „Про затвердження та введення в дію нової редакції глави 1.7 Правил улаштування електроустановок”;
наказ Міненерговугілля України від 31.03.2011 р. № 36 про зміни в главі 1.7 „Заземлення та захисні заходи від ураження електричним струмом”;
наказ Мінпаливенерго України № 367 від 04.10.2006 „Про затвердження та введення в дію нормативного документа „Правила улаштування електроустановок. Розділ 1. Загальні правила. Глава 1.9. Зовнішня ізоляція електроустановок”;
зміни до глав 1.1.-1.3., 1.5.-1.9 за наказом Мінпаливенерго України № 469 від 20.06.2014.
РОЗДІЛ 2. КАНАЛІЗАЦІЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ
Зміни: наказ Мінпаливенерго України № 3 від 05.01.2006 „Про затвердження та введення в дію нової редакції глав 2.4, 2.5 Правил улаштування електроустановок”;
зміни до глав 2.3 - 2.5 за наказом Мінпаливенерго України № 596 від 22.08.2014.
РОЗДІЛ 3. ЗАХИСТ ТА АВТОМАТИКА

РОЗДІЛ 4. РОЗПОДІЛЬНІ ПРИСТРОЇ ТА ПІДСТАНЦІЇ
Зміни: наказ Мінпаливенерго України № 203 від 02.04.2008 „Про затвердження та введення в дію нової редакції глав 4.1 та 4.2 Правил улаштування електроустановок”, які набрали чинності з 1 жовтня 2008 року;
зміни до глав 14.1 та 4.2 за наказом Мінпаливенерго України № 598 від 22.08.2014

РОЗДІЛ 5. ЕЛЕКТРОСИЛОВІ УСТАНОВКИ

РОЗДІЛ 6. ЕЛЕКТРИЧНЕ ОСВІТЛЕННЯ
Зміни: наказ Мінпаливенерго України № 70 від 09.03.2006 „Про затвердження та введення в дію нової редакції розділу 6 Правил улаштування електроустановок”;
зміни до глав 6.1. – 6.6 за наказом Мінпаливенерго України № 597 від 22.08.2014
РОЗДІЛ 7. ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ УСТАНОВОК. ПРАВИЛА БУДОВИ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК.
ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ УСТАНОВОК. НПАОП 40.1-1.32-01

Повернутися до анотації: