шапка сайта

Передмова.............................................................................................. 3
Розділ 1. Полівінілпіролідон. Одержання, властивості,
застосування.......................................................................................... 7
1.1. Одержання полівінілпіролідону ............................................ 7
1.2. Властивості полівінілпіролідону ..........................................17
1.3. Комплексоутворення і хімічні реакції
полівінілпіролідону ..............................................................35
1.4. Застосування полівінілпіролідону........................................48
Список літератури до розділу 1..........................................................57
Розділ 2. Закономірності синтезу та структуроутворення
кополімерів полівінілпіролідону........................................................60
2.1. Статистичні кополімери .......................................................61
2.2. Прищеплені та блокові кополімери......................................67
2.3. Закономірності синтезу кополімерів
полівінілпіролідону ..............................................................70
2.4. Особливості направленого формування структури
високогідрофільних кополімерів полівінілпіролідону ........83
Список літератури до розділу 2..........................................................88
Розділ 3. Блокові кополімери полівінілпіролідону,
одержані полімеризацією у постійному магнітному полі,
та офтальмологічні вироби на їхній основі.......................................94
3.1. Закономірності кополімеризації метакрилових
естерів із ПВП у магнітному полі ........................................95
3.2. Структура та властивості кополімерів ПВП,
синтезованих у магнітному полі ........................................108
3.3. Розроблення основ технології одержання
полімерів для ультратонких контактних лінз ....................118
Список літератури до розділу 3........................................................131
237
Розділ 4. Закономірності синтезу кополімерів ПВП
із (мет)акрилатами у присутності солей металів змінного
ступеня окиснення та матеріали стоматологічного
призначення на їхній основі............................................................. 133
4.1. Закономірності полімеризації композицій ГЕМА–ПВП,
що містять солі металів змінного ступеня окиснення ....... 134
4.2. Роль комплексоутворення у полімеризації
композицій ПВП – (мет)акрилат – йон металу.................. 140
4.3. Вплив технологічних режимів синтезу на структуру
та склад кополімерів........................................................... 144
4.4. Фізико-механічні властивості кополімерів........................ 153
4.5. Основи технології одержання та застосування
матеріалу “Еластогель” ...................................................... 160
Список літератури до розділу 4 ....................................................... 166
Розділ 5. Наукові засади створення гідрогелевих покрить
для твердих лікарських форм.......................................................... 168
5.1. Напрями створення систем пролонгованого
вивільнення ліків на основі полімерних гідрогелів ........... 169
5.2. Дослідження масоперенесення з твердої фази,
покритої гідрогелевою оболонкою .................................... 172
5.3. Математична модель масоперенесення з твердої
частинки, покритої гідрогелевою оболонкою.................... 176
5.4. Розроблення технологічної схеми формування
гідрогелевих покрить для твердих лікарських форм
та їхнє практичне використання ........................................ 184
Список літератури до розділу 5 ....................................................... 187
Розділ 6. Основи технології одержання гранульних
кополімерів ПВП із (мет)акриловими естерами та системи
контрольованого вивільнення ліків на їхній основі ..................... 189
6.1. Фізико-хімічні основи вибору композицій
для синтезу гранульних кополімерів ПВП ........................ 189
238
6.2. Кінетичні особливості гранульної полімеризації
метакрилатів у присутності ПВП і вибір ефективних
ініціювальних та стабілізувальних систем.........................194
6.3. Вплив технологічних чинників суспензійної
полімеризації на розмір полімерних частинок
та їхню полідисперсність....................................................200
6.4. Сорбційно-десорбційні властивості гранульних
кополімерів .........................................................................218
6.5. Хімічна стійкість (ко)полімерів..........................................229
6.6. Принципова технологічна схема одержання
гранульних полімерних частинок – пролонгаторів
ліків.....................................................................................230
Список літератури до розділу 6........................................................233