шапка сайта

1. Загальні положення.
1.1. Електроенергетика України.
1.2. Коротка історія розвитку електричних машин і електромашинобудування.
1.3. Мета вивчення електричних машин.
1.4. Матеріали, які застосовуються в електромашинобудуванні.
1.5. Електричні машини – перетворювачі енергії. Основні типи електричних машин.
1.6. Основні зв’язки між техніко-економічними характеристиками електричних машин.
1.7. Режими роботи електричних машин.
1.8. Фактори зовнішніх впливів.
1.9. Конструкційне виконання електричних машин за способом монтажу.
1.10. Виконання електричних машин за ступенем захисту від дії навколишнього середовища.
1.11. Охолодження електричних машин.

2. Машини постійного струму.
2.1. Опис основних елементів машин постійного струму.
2.2. Принцип роботи машини постійного струму.
2.3. Якірні обмотки машин постійного струму.
2.4. Магнітне коло машини постійного струму при неробочому ході і основи його розрахунку.
2.5. Реакція якоря в машині постійного струму.
2.6. Комутація струму
2.7. Втрати і коефіцієнт віддачі машини постійного струму
2.8. Генератори постійного струму.
2.9. Двигуни постійного струму.
2.10. Основні типи машин постійного струму і області їх застосування.
2.11. Питання для самоконтролю до розділу.

3. Трансформатори.
3.1. Основні визначення. Принцип будови трансформатора.
3.2. Принцип роботи і рівняння трансформатора зі сталевим осердям.
3.3. Зведення обмоток трансформатора до однієї кількості витків.
3.4. Заступна схема трансформатора.
3.5. Векторна діаграма трансформатора.
3.6. Неробочий хід трансформатора.
3.7. Дослід короткого замикання трансформатора.
3.8. Зміна напруги трансформатора.
3.9. Коефіцієнт віддачі трансформатора.
3.10. Трифазні трансформатори.
3.11. Робота трифазних трансформаторів при несиметричному навантаженні.
3.12. Числовий приклад для розрахунку складових напруги короткого замикання, зміни напруги і коефіцієнта віддачі.
3.13. Перехідні процеси в трансформаторах.
3.14. Спеціальні трансформатори.
3.15. Питання для самоконтролю до розділу.

4. Загальні питання машин змінного струму.
4.1. Класифікація і загальна характеристика машин змінного струму.
4.2. Основні елементи конструкції і принцип дії машин змінного струму.
4.3. Якірні обмотки машин змінного струму.
4.4. Електрорушійна сила якірних обмоток.
4.5. ЕРС гармонік зубцевого порядку.
4.6. Магніторушійна сила якірних обмоток.
4.7. Приклад для розрахунку ЕРС обмотки статора машини змінного струму.
4.8. Питання для самоконтролю до розділу.

5. Асинхронні машини.
5.1. Основні типи асинхронних машин.
5.2. Принцип дії трифазної асинхронної машини і режими її роботи.
5.3. Основні елементи конструкції трифазного асинхронного двигуна.
5.4. Явища в асинхронному двигуні з обертовим ротором при навантаженні.
5.5. Основні рівняння асинхронного двигуна.
5.6. Енергетична діаграма асинхронного двигуна.
5.7. Зведення обмотки ротора асинхронної машини до обмотки її статора.
5.8. Рівняння зведеного асинхронного двигуна
5.9. Заступна схема асинхронного двигуна
5.10. Векторна діаграма асинхронного двигуна.
5.11. Неробочий хід асинхронного двигуна.
5.12. Коротке замикання асинхронного двигуна.
5.13. Обертовий момент асинхронного двигуна.
5.14. Розрахункова формула обертового момента.
5.15. Практична формула обертового момента (формула Клоса).
5.16. Вплив вищих гармонік на обертовий момент.
5.17. Робочі характеристики асинхронного двигуна.
5.18. Колова діаграма асинхронного двигуна.
5.19. Пуск асинхронних двигунів.
5.20. Асинхронні двигуни з покращеними пусковими характеристиками.
5.21. Регулювання частоти обертання асинхронних двигунів.
5.22. Спеціальні режими роботи асинхронної машини і спеціальні її типи.
5.23. Питання для самоконтролю до розділу.

6. Синхронні машини.
6.1. Основні визначення, принцип дії і типи синхронних машин.
6.2. Конструкції синхронних машин.
6.3. Основне магнітне поле синхронної машини.
6.4. Реакція якоря в синхронній машині.
6.5. Параметри синхронних машин в усталеному режимі.
6.6. Характеристики синхронних генераторів.
6.7. Векторні діаграми синхронного генератора.
6.8. Втрати і коефіцієнт віддачі синхронних генераторів.
6.9. Паралельна робота синхронних генераторів.
6.10. Ввімкнення синхронних генераторів за методом самосинхронізації (грубої синхронізації).
6.11. Електромагнітна потужність синхронної машини.
6.12. Режими роботи синхронного генератора при паралельній роботі з мережею.
6.13. Робота синхронної машини в режимі двигуна.
6.14. Синхронний компенсатор.
6.15. Асинхронізована синхронна машина.
6.16. Вентильні двигуни.
6.17. Перехідні процеси в синхронних машинах.
6.18. Числовий приклад на побудову діаграми Потьє для турбогенератора.
6.19. Питання для самоконтролю до розділу.

7. Колекторні машини змінного струму.
7.1. Основні відомості про колекторні машини змінного струму.
7.2. Трифазний двигун з паралельним збудженням.
7.3. Одноякірний перетворювач.
7.4. Однофазні колекторні двигуни.
7.5. Питання для самоконтролю до розділу.

8. Узагальнена теорія електричних машин.
8.1. Основні допущення при математичному дослідженні електричних машин.
8.2. Схеми узагальненої електричної машини.
8.3. Системи координатних осей.
8.4. Відображаючі вектори.
8.5. Перехід від трифазної системи координат до двофазної.
8.6. Заміна демпферної (заспокоювальної) обмотки синхронної явнополюсної машини еквівалентними контурами.
8.7. Заміна короткозамкненої обмотки ротора асинхронної машини еквівалентними контурами.
8.8. Рівняння узагальненої електричної машини.
8.9. Рівняння синхронної машини в системі координат a, b, c статора і d, q ротора.
8.10. Рівняння синхронної машини в системі координат α, β статора і d, q ротора.
8.11. Рівняння синхронної явнополюсної машини в системі координат d і q, твердо зв’язаної з ротором.
8.12. Параметри синхронної машини.
8.13. Електромагнітний момент обертання синхронної машини в осях d, q.
8.14. Питання для самоконтролю до розділу.

Список літератури.
Предметний покажчик.

Повернутися до анотації: