шапка сайта

Розділ 1. Експлуатація електричних машин.
1.1. Зберігання електричних машин.
1.2. Визначення та основні завдання експлуатації.
1.3. Обсяг і норми приймально-здавальних випробувань під час введення в експлуатацію
електричних машин.
1.4. Пуск електричних машин.
1.5. Контроль навантаження і температури нагрівання електричних машин.
1.6. Способи сушіння ізоляції обмоток електричних машин.
1.7. Експлуатація струмозбірних пристроїв і підшипників електричних машин.
1.8. Робота електричних машин при неномінальних режимах.
1.9. Несправності, які виникають під час експлуатації електричних машин, і їх усунення.
1.10. Технічне обслуговування електричних машин під час експлуатації.
1.11. Особливості експлуатації електродвигунів занурених насосів і синхронних генераторів
резервних і пересувних електростанцій.
1.12. Техніка безпеки при експлуатації електричних машин.
Розділ 2. Експлуатація силових трансформаторів.
2.1. Загальні положення.
2.2. Випробування трансформаторів перед вмиканням.
2.3. Огляди і поточні ремонти трансформаторів.
2.4. Контроль навантаження і температури трансформаторів.
2.5. Контроль ізоляції трансформаторів.
2.6. Сушіння трансформаторів.
2.7. Вимоги до трансформаторного масла.
2.8. Сушіння, очищення і регенерація масла.
2.9. Несправності силових трансформаторів.
Розділ 3. Експлуатація пускової, захисної і регулюючої апаратури та розподільчих пристроїв напругою до 1000 В.
3.1. Обсяг і норми випробувань апаратів перед пуском.
3.2. Експлуатація розподільних пристроїв, пускової і захисної апаратури.
3.3. Техніка безпеки під час обслуговування апаратури і розподільних пристроїв.
Розділ 4. Діагностування електричних машин.
4.1. Визначення та основні завдання діагностування.
4.2. Методичні основи розробок з діагностування електрообладнання.
4.3. Зношування і пошкодження деталей і вузлів електрообладнання під час експлуатації.
4.4. Mетоди, прилади і схеми для діагностування електрообладнання .
Розділ 5. Діагностування електричних апаратів.
5.1. Діагностування ізоляції котушок низьковольтних апаратів.
5.2. Діагностування контактних систем низьковольтних апаратів.
5.3. Контроль напруги втягування і відпускання якорів магнітних пускачів.
5.4. Перевірка роботи елементів електромагнітних розчіплювачів автоматичних вимикачів.
5.5. Визначення технічного стану і настроювання елементів теплового захисту.
Розділ 6. Прогнозування технічного стану електрообладнання.
6.1. Фізичні основи прогнозування технічного стану електрообладнання.
6.2. Основні способи вирішення завдань прогнозування.
6.3. Застосування інженерних методів прогнозування при експлуатації електрообладнання.
Розділ 7. Експлуатація електрообладнання із застосуванням методів і засобів діагностування.
7.1. Етапи розвитку форм організації експлуатації електрообладнання.
7.2. Керування технічним станом електрообладнання за допомогою діагностування.
7.3. Організація робіт з діагностування електрообладнання.
7.4. Модернізація електрообладнання для підвищення пристосованості до діагностування.