шапка сайта

ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ ЛІСОЗНАВСТВА
РОЗДІЛ I БІОЛОГІЯ ЛІСУ, 1.1. Ліс як природне утворення, 1.5. Природний та штучний добір у лісі
РОЗДІЛ II ЕКОЛОГІЯ ЛІСУ, 2.1. Роль екологічних факторів в житті лісу та їх вплив на формування головних типів лісової рослинності світу, 2.2. Коротка характеристика лісів світу, 2.9. Біотичні фактори і ліс
РОЗДІЛ ІІІ ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЛІСУ, 3.1. Поняття про поновлення лісу, класифікація способів поновлення, 3.2. Насіннєве поновлення, 3.4. Порівняльна оцінка насіннєвого й вегетативного поновлення лісу
РОЗДІЛ ІV РІСТ І ФОРМУВАННЯ ЛІСУ, 4.1. Формування насаджень і етапи їхнього розвитку, 4.3. Умови утворення чистих і змішаних, простих і складних одновікових і різновікових деревостанів
РОЗДІЛ V ДИНАМІКА ЛІСУ, 5.1. Вчення про зміну рослинності. Фактори, що спричиняють зміну порід, 5.6. Біологічне й господарське значення зміни порід
РОЗДІЛ VI ЛІСОВА ТИПОЛОГІЯ, РОЗДІЛ VII ЕКОЛОГІЧНІ ФУНКЦІЇ ЛІСУ, 7.1. Екологічні показники деревостану, 7.8. Біоенергетична функція лісу

Повернутися до анотації: