шапка сайта

1. Теоретико-методологічні засади харчової безпеки

1.1. Забруднювальні речовини в харчових продуктах і шляхи їх міграції
1.2. Нормативно-правові основи безпеки харчової продукції
Міжнародне харчове законодавство. Кодекс Аліментаріус
Система гарантування безпеки харчових продуктів — НАССР
Стандарти серії ISO 22000
Законодавство Європейського Союзу з безпеки харчових продуктів
Основні законодавчі документи щодо харчової безпеки в Україні
1.3. Нормування контамінантів у харчових продуктах
Методологія гігієнічного нормування ксенобіотиків у харчових продуктах
Критерії безпеки харчових продуктів

2. Металічні забруднення

2.1. Загальна характеристика токсичних металів
2.2. Токсико-гігієнічна характеристика металічних забруднень
2.3. Заходи щодо зменшення вмісту катіонів важких металів у харчових продуктах

3. Радіонукліди

3.1. Радіоактивність та іонізувальне випромінювання
Іонізувальне випромінювання
Одиниці вимірювання радіації
3.2. Джерела і шляхи надходження радіонуклідів в організм
3.3. Біологічна дія іонізувальних випромінювань на організм людини
3.4. Найпоширеніші радіонукліди чорнобильського походження
3.5. Основні принципи радіозахисного харчування

4. Нітрати, нітрити і нітрозосполуки

4.1. Основні джерела надходження нітратів і нітритів у харчові продукти
4.2. Біологічна дія нітратів і нітритів на організм людини
4.3. Нітрозосполуки, їх токсикологічна характеристика
4.4. Технологічні засоби зниження вмісту нітратів у харчовій сировині

5. Пестициди

5.1. Загальна характеристика пестицидів
5.2. Джерела надходження пестицидів у харчові продукти
5.3. Вплив пестицидів на організм людини і навколишнє середовище
5.4. Токсико-гігієнічна характеристика пестицидів
5.5. Технологічні способи зниження залишкових кількостей пестицидів у харчовій продукції

6. Діоксини, поліциклічні ароматичні і хлоровмісні вуглеводні

6.1. Діоксини і діоксиноподібні сполуки
Джерела діоксинів
Токсикологічна характеристика діоксинів і діоксиноподібних сполук
Уміст діоксинів у харчових продуктах
Запобігання забрудненню діоксинами
6.2. Поліциклічні ароматичні вуглеводні
6.3. Хлоровмісні вуглеводні

7. Мікотоксини

7.1. Загальна характеристика мікотоксинів
7.2. Джерела надходження мікотоксинів у харчові продукти
7.3. Токсико-гігієнічна характеристика мікотоксинів
7.4. Вплив мікотоксинів на організм людини
7.5. Засоби зниження вмісту мікотоксинів у харчовій продукції

8. Антибіотики і гормональні препарати

8.1. Антибіотики у харчових продуктах
Джерела потрапляння антибіотиків у харчові продукти
Сульфаніламіди та нітрофурани
Вплив антибіотиків на здоров’я людини і навколишнє середовище
Запобігання забрудненню антибіотиками
8.2. Гормональні препарати
Джерела надходження гормональних препаратів у харчовий продукт
Вплив гормональних препаратів на здоров’я людини

9. Небезпеки мікробіологічного і вірусного походження

9.1. Мікробіологічні чинники ризику та заходи протидії поширенню харчових інфекцій і отруєнь
9.2. Санітарно-показові мікроорганізми
9.3. Умовно-патогенні мікроорганізми
Мікроорганізми, які спричинюють бактеріальні токсикоінфекції
Мікроорганізми, що спричинюють бактеріальні інтоксикації
9.4. Патогенні мікроорганізми
Мікроорганізми, які спричинюють кишкові інфекції
Мікроорганізми, які спричинюють зоонози
9.5. Мікроорганізми псування харчових продуктів

10. Токсини природного походження в харчовій продукції

10.1. Хімічні компоненти рослинницької продукції
Токсини рослин
Токсини грибів
Інгібітори ферментів травлення
Антивітаміни
Оксалати і фітин
Глікоалкалоїди
Ціаногенні глікозиди
Зобогенні речовини
Лектини
10.2. Отруєння хімічними компонентами марикультури

11. Генетично модифіковані джерела харчових продуктів

11.1. Основні завдання генної інженерії в галузі харчового виробництва
11.2. Трансгенні організми і продукти
11.3. Біобезпека генетично модифікованих організмів
11.4. Нормативне регулювання виробництва та використання генетично модифікованих організмів
11.5. Харчове токсико-гігієнічне оцінювання продукції із генетично модифікованих джерел

12. Харчові добавки

12.1. Загальна характеристика харчових добавок
12.2. Класифікація і позначення харчових добавок
12.3. Поліпшувачі органолептичних властивостей
Поліпшувачі консистенції харчових продуктів
Харчові барвники
Ароматизатори
Смакові речовини
12.4. Консерванти
Антисептики
Антибіотики
Антиоксиданти та їх синергісти
12.5. Нормативне регулювання застосування харчових добавок
12.6. Біобезпека харчових добавок

13. Технологічні добавки

13.1. Загальна характеристика технологічних добавок
13.2. Прискорювачі технологічних процесів
13.3. Фіксатори міоглобіну
13.4. Поліпшувачі якості хліба
13.5. Речовини для відбілювання борошна
13.6. Полірувальні засоби
13.7. Освітлювачі і комплексотвірні речовини
13.8. Розчинники
13.9. Детергенти, мийні та дезінфекційні засоби

14. Біологічно активні добавки

14.1. Біологічно активні добавки у харчуванні людини
14.2. Нутріцевтики
14.3. Парафармацевтики
14.4. Еубіотики
14.5. Переваги і недоліки біологічно активних добавок
14.6. Законодавче регулювання використання біологічно активних добавок

15. Безпека харчування, пов’язана з компонентами упаковки

15.1. Сучасний розвиток споживчої упаковки
Тенденції розвитку споживчої упаковки
Сучасні пакувальні матеріали
15.2. Гігієнічні аспекти використання полімерів для пакування харчових продуктів
15.3. Упаковка і стан навколишнього середовища

16. Соціальні токсиканти

16.1. Кофеїновмісні напої
16.2. Тютюновий дим і паління
16.3. Алкогольні напої
16.4. Наркотики

Повернутися до анотації: