шапка сайта

Розділ 1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ
СУЧАСНИХ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦІЇ 11
1.1. Основні поняття і визначення 11
1.2. Принципи побудови сучасних систем автоматизації 13
1.3. Види забезпечень сучасних систем автоматизації 17
1.4. Інтегровані автоматизовані системи управління 19
Контрольні запитання до розділу 1 24
Розділ 2. АВТОМАТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ ТЕХНОЛОГІЧНИХ
ПАРАМЕТРІВ 25
2.1. Основи метрології 25
2.2. Засоби вимірювання 31
2.3. Державна система приладів та засобів автоматизації 36
2.4. Методи та засоби вимірювання тиску 38
2.4.1. Загальні положення 38
2.4.2. Рідинні прилади вимірювання тиску 40
2.4.3. Деформаційні манометри 42
2.4.4. Електричні манометри 45
2.5. Методи та засоби вимірювання температури 48
2.5.1. Загальні положення 48
2.5.2. Термометри розширення 49
2.5.3. Термоелектричні термометри 54
2.5.4. Термоперетворювачі опору 57
2.5.5. Пірометри випромінювання 60
2.6. Методи та засоби вимірювання кількості та витрати 63
2.6.1. Загальні положення 63
2.6.2. Лічильники 64
2.6.3. Витратоміри змінного перепаду тиску 66
2.6.4. Витратоміри постійного перепаду тиску 70
2.6.5. Витратоміри змінного рівня (щілинні витратоміри) 73
2.6.6. Електромагнітні витратоміри 76
2.6.7. Витратоміри Коріоліса 77
2.6.8. Вихрові витратоміри 79
2.6.9. Ультразвукові витратоміри 81
2.6.10. Теплові витратоміри 84
2.6.11. Автоматичні терези, дозатори, лічильники готової
продукції 85
2.7. Методи та прилади вимірювання рівня 87
2.7.1. Загальні положення 87
2.7.2. Поплавкові рівнеміри 87
2.7.3. Гідростатичні рівнеміри 91
2.7.4. Ємнісні рівнеміри та сигналізатори рівня 93
2.7.5. Кондуктометричні сигналізатори рівня 94
2.7.6. Ультразвукові рівнеміри 95
2.7.7. Радарні (мікрохвильові) рівнеміри 97
2.7.8. Вібраційні сигналізатори рівня 98
2.8. Визначення властивостей та складу рідин і газів 99
2.8.1. Загальні положення 99
2.8.2. Прилади для вимірювання густини 99
2.8.3. Прилади для вимірювання вологості 103
2.8.4. Прилади для вимірювання величини рН рідин 110
2.8.5. Кондуктивнометричні концентратоміри 113
2.8.6. Автоматичні рефрактометри 115
2.8.7. Автоматичні поляриметри 119
2.8.8. Автоматичні віскозиметри 120
2.8.9. Автоматичні газоаналізатори 123
2.8.10. Вимірювання каламутності 127
2.9. Безконтактні датчики положення 128
2.9.1. Загальні положення 128
2.9.2. Оптичні датчики положення 129
2.9.3. Індуктивні датчики положення 132
2.9.4. Ємнісні датчики положення 134
Контрольні запитання до розділу 2 136
Розділ 3. АВТОМАТИЧНІ СИСТЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ 138
3.1. Загальні положення 138
3.2. Основні принципи регулювання 142
3.3. Стабілізувальне, програмне та слідкувальне регулювання 145
3.4. Стійкість і якість процесів регулювання 147
3.5. Основні властивості об‘єктів регулювання 151
3.6. Автоматичні регулятори 154
Контрольні запитання до розділу 3 161
Розділ 4. ВИКОНАВЧІ МЕХАНІЗМИ І РЕГУЛЮЮЧІ
ОРГАНИ 162
4.1. Виконавчі механізми 162
4.2. Регулюючі органи 169
4.3. Перетворювачі частоти 172
Контрольні запитання до розділу 4 174
Розділ 5. МІКРОПРОЦЕСОРНІ ЗАСОБИ АВТОМАТИЗАЦІЇ 175
5.1. Основи мікропроцесорної техніки 175
5.1.1. Історія розвитку 175
5.1.2. Структура мікропроцесорної системи 178
5.1.3. Способи подання інформації для МПС 182
5.2. Основні напрями розвитку мікропроцесорних засобів
автоматизації 187
5.3. Напрями розвитку мікропроцесорних засобів промислової
автоматизації 197
Контрольні запитання до розділу 5 201
Розділ 6. ПРОМИСЛОВІ МІКРОПРОЦЕСОРНІ
КОНТРОЛЕРИ 203
6.1. Основні принципи побудови мікропроцесорних контролерів 203
6.1.1. Структура мікропроцесорних контролерів 203
6.1.2. Огляд промислових мікропроцесорних контролерів 208
6.1.3. Вибір і конфігурування ПЛК 212
6.2. Розробка програми користувача для ПЛК 214
6.2.1. Змінні ПЛК та їх типи 214
6.2.2. Робочий цикл виконання програми користувача 222
6.2.3. Розробка програми користувача ПЛК 224
6.2.3.1. Програмування алгоритмів логіко-командного
управління 227
6.2.3.2. Програма користувача на мові Ladder Diagram 229
6.2.3.3. Мова структурованого тексту (Structured Text) 236
6.2.3.4. Програмування на мові Grafcet 239
6.2.3.5. Програмування з використання мови
функціональних блоків FBD 242
6.2.3.6. Програмування систем автоматичного
регулювання 245
Контрольні запитання до розділу 6 248
Розділ 7. ЛЮДИНО-МАШИННИЙ ІНТЕРФЕЙС
АВТОМАТИЗОВАНОГО РОБОЧОГО МІСЦЯ
ОПЕРАТОРА-ТЕХНОЛОГА 249
7.1. Загальні положення 249
7.2. Засоби розробки автоматизованих робочих місць 254
7.3. Функціональні можливості середовищ виконання SCADA/HMI 256
7.3.1. Перелік функцій SCADA/HMI 256
7.3.2. Загальний вигляд графічного ЛМІ 257
7.3.3. Способи та елементи відображення стану процесу 261
7.3.4. Способи та елементи вводу (зміни значення змінних) 268
7.3.5. Тривоги та події 272
7.3.6. Реєстрація та відображення даних у вигляді трендів 278
7.3.7. Формування звітів 283
7.3.8. Управління рецептами 285
7.3.9. Планувальники 286
7.3.10. Система розмежування доступу 287
7.3.11. Мережні архітектури 288
7.3.12. Інтеграція з іншими рівнями управління 293
7.4. Основні принципи розробки АРМ оператора на базі SCADA/HMI 295
Контрольні запитання до розділу 7 299
Розділ 8. ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМ
АВТОМАТИЗАЦІЇ 302
8.1. Загальні положення 302
8.2. Призначення схем автоматизації та загальні принципи їх
виконання 303
8.3. Виконання схем автоматизації 308
8.3.1. Графічне зображення технологічного устаткування та
комунікацій на схемі автоматизації 308
8.3.2. Графічне зображення засобів технічних засобів
автоматизації 311
8.4. Розташування зображень приладів та засобів автоматизації
на схемі автоматизації 321
8.5. Позиційні позначення на схемах автоматизації 324
8.6. Вимоги до оформлення та приклади виконання схем
автоматизації технологічних процесів 325
8.7. Приклади оформлення контурів контролю і управління на
схемах автоматизації 331
8.8. Приклад розробки схеми автоматизації технологічних процесів та
формування вимог до АРМу оператору 362
Контрольні запитання до розділу 8 373
Список скорочень 374
ЛІТЕРАТУРА 376

Повернутися до анотації: