шапка сайта

Використання хелатних комплексів

Використання хелатних комплексів мікроелементів у годівлі корів в умовах лісостепової зони України. Долгая М.М., Кулібаба С.В.

Мікроелементному живленню відводиться одна із ключових ролей у забезпеченні повноцінної годівлі, так як роль есенційних елементів в організмі обумовлена їх взаємодією з великою кількістю речовин -ферментів, білків, вітамінів, гормонів тощо, які сприяють кращій асиміляції всіх поживних речовин корму. Тому лише при оптимальному співвідношенні мікроелементів в організмі органічні речовини можуть повною мірою використовуватися тваринами для забезпечення високої продуктивності.
В книзі зроблено акцент на фізіологічній ролі Купруму, Цинку, Мангану в організмі корів, наведені табличні дані мінерального складу кормів Харківської області, варіації вмісту мікроелементів у зелених, соковитих, грубих та концентрованих кормах України, узагальнені результати власних експериментальних досліджень щодо ефективності використання мікроелементів Купруму, Цинку і Мангану хелатного типу як преміксу в годівлі корів у період сухостою і першої фази лактації. Показані рівні мікроелементів в крові, молозиві та молоці корів, визначена молочна продуктивність корів залежно від кількості згодовування мікроелементів у вигляді хелатних комплексів. Запропоновані дози введення хелатів Cu, Zn, Mn до складу преміксу для компенсації їх дефіциту у раціоні глибокотільних корів.

Видавництво Харків
Рік видання 2017
Сторінок 138
Ціна 70грн.