шапка сайта

Синоптичні та кліматичні умови формування посух в Україні.

Монографія присвячена дослідженню особливостей еволюції посух на території України в поточних і майбутніх кліматичних умовах та їх впливу на продуктивність сільськогосподарських культур. На базі п’яти індексів посух створено каталог сезонних посух за період 1995-2012 рр. по агрокліматичних зонах України. Визначено просторово-часовий розподіл сезонних посух протягом 2020-2050 рр. для різних кліматичних сценаріїв. Характер регіональної циркуляції атмосфери встановлено через кількісну оцінку структури висотного поля тиску та стану блокування атмосфери. Реалізовано методику прогнозування урожайності озимої пшениці та ярого ячменю, яка ґрунтується на сумісному врахуванні впливу посух і блокуючих атмосферних процесів.

Видавництво Одеса
Рік видання 2017
Сторінок 236
Ціна 100грн.