шапка сайта

Англійська мова для аграріїв

English for students of agriculture. Сільчук О.В.

Мета навчального посібника – забезпечити формування необхідної комунікативної компетентності майбутніх фахівців агрономічних напрямів у сферах професійного спілкування в усній і письмовій формах. Навчальний посібник складається з таких структурних частин: вступ; перша частина (три змістовні модулі (26 тем); друга частина (спеціалізовані тексти для читання); третя частина (граматичний довідник); список рекомендованої літератури.
Система вправ забезпечує швидке й ефективне засвоєння студентами необхідних знань і вироблення стійких навичок фахової усної та письмової, комунікації, роботи з англомовними текстами професійного спрямування.
У граматичному довіднику розглядаються основні граматичні правила (морфологія), знання яких необхідні для успішного оволодіння іноземною мовою професійного спілкування.

Видавництво Ліра-К
Рік видання 2016
Сторінок 216
Ціна 125грн.