шапка сайта

Агроекологія

Агроекологія. Смаглій О.Ф. та ін.

Узагальнено і систематизовано фактичний науково-практичний матеріал з агроекології. Висвітлено її завдання, методологію, вплив забруднення повітря, води і ґрунту на людей, тварин та сільськогосподарські культури. Запропоновано заходи щодо збереження ґрунтового покриву, екологічно обґрунтованого підходу до хімізації сільськогосподарського виробництва, меліорації земель, ведення біологічного землеробства з метою отримання екологічно чистої продукції. Значну увагу приділено веденню сільськогосподарського виробництва в умовах радіоактивного забруднення території.
Для студентів вищих навчальних закладів.

Видавництво Вища освіта
Рік видання 2006
Сторінок 671
Ціна 200грн.