шапка сайта

Агроекологічна оцінка ґрунтів

Агроекологічна оцінка ґрунтів. Телегуз О.В.

Викладено результати агроекологічної оцінки ґрунтів шляхом визначення класів придатності ґрунтів орних земель, призначених для вирощування сільськогосподарських культур, на прикладі Львівської області.
Узагальнено морфолого-генетичні показники і фізико-хімічні властивості ґрунтів Львівської області. Складено структурну формулу ґрунтового покриву природно-сільськогосподарських районів. Висвітлено сучасний стан еродованих ґрунтів. Проведено агроекологічну оцінку особливо цінних ґрунтів і визначено індекси географічного поширення та цінності цих ґрунтів. Розраховано ґрунтово-екологічний індекс фонових ґрунтів. Проаналізовано та систематизовано різні види районувань стосовно ґрунтового покриву, складено схему агроекологічного районування Львівської області.
Для фахівців у галузі ґрунтознавства, географії ґрунтів, сільського господарства, охорони природи, земельного кадастру, наукових працівників, аспірантів і студентів відповідних спеціальностей.

Видавництво ЛНУ
Рік видання 2013
Сторінок 260
Ціна 70грн.