шапка сайта

Судовые навигационно-информационные системы

Судовые навигационно-информационные системы. Вагущенко Л.Л.

Наводяться основні відомості про суднові навігаційно-інформаційних системах (НІС) і про використовувані в них електронних картах. Охарактеризовано складові частини, функціональні можливості, особливості відображення інформації НІС. Приділено увагу обмеженням і недоліків розглянутих систем.
Призначена для учнів судноводійної спеціальності вищих морських навчальних закладів, може бути корисною для штурманського складу транспортних і рибопромислових суден.
Содержание:
Введение, перечень сокращений, 1. Общие сведения об электронных картах и судовых навигационно-информационных, системах, 2. Правовое обеспечение ecdis, 3. Информационное обеспечение ecdis, 4. Отображение информации в ecdis, 5. Решаемые ecdis задачи, 6. Достоинства и ограничения ecdis, литература, приложение

Видавництво Олді-плюс
Рік видання 2015
Сторінок 400
Ціна 200грн.