шапка сайта

Рослинництво. Зінченко

Рослинництво: практикум (лабораторно-практичні заняття). Зінченко О. І.

У практикумі викладено методику проведення лабораторно-практичних занять і літньої навчально-виробничої практики з основних теоретичних і практичних питань рослинництва, включаючи морфологічні, еколого-біологічні та господарські особливості польових культур, насіннєзнавство, сучасні енергоощадні, екологічно доцільні технології та оцінку енергетичної ефективності вирощування польових культур. Приділено увагу питанням методології і дидактики викладання практичного курсу рослиництва, що найшло своє відображення в структуру практикуму і методиці викладу та завдань з акцентом на самостійне та позааудиторне їх виконання. Рекомендовано для підготовки фахівців напряму "Агрономія" у аграрних вищих навчальних закладах ІІ-ІV рівнів акредитації.

Видавництво Нова книга
Рік видання 2008
Сторінок 536
Ціна 140грн.