шапка сайта

Гумус

Гумус чорнозему опідзоленого та його відтворення. Трус О.М., Господаренко Г.М., Прокопчук І.В.

Висвітлено сучасний стан та перспективи відтворення органічної речовини ґрунту, встановлено зміни параметрів показників гумусового стану чорнозему опідзоленого важкосуглинкового під впливом тривалого застосування добрив у польовій сівозміні, наведено доцільні рівні насичення сівозміни органічними і мінеральними добривами та їх поєднання для забезпечення оптимальних фізико-хімічних показників ґрунту, умов живлення сільськогосподарських культур.
Книга розрахована на вчених і фахівців сільськогосподарського виробництва, науково-педагогічних працівників і студентів.

Видавництво Умань
Рік видання 2016
Сторінок 228
Ціна 140грн.