шапка сайта

Технологія рослинних олій

Технологія рослинних олій. Осейко М.І.

Викладено теорію, практику, технологію, блок-схеми, роботу обладнання, наукові й практичні основи промислових і інноваційних процесів видобутку рослинних олій і екстрактів, їхнього первинного очищення. Приведені відомості про хімічний склад і структуру вихідної сировини, жирнокислотний і ізомерний склад, властивості рослинних і модифікова­них олій, технохімконтроль, сучасні інструментальні методи оцінки якос­ті і безпечності продукції, систему КТІОЛ (комплексні технології, ін­жиніринг, обладнання, лінії), інноваційні й аплікаційні технології оліє­ жирових і білково-ліпідних продуктів функціонального й оздоровчого призначення. ,
Для студентів вищих навчальних закладів. Книга буде корисною магістрам, аспірантам, науковим співробітникам, інженерно-технічним працівникам оліє-жирового комплексу, АПК й суміжних галузей промис­ловості, при підготовці і перепідготовці спеціалістів оліє-жирових і суміжних виробництв, особливо на етапі підготовки і при вступі у СОТ, широкому колу споживачів.

Видавництво Київ
Рік видання 2006
Сторінок 280
Ціна 250грн.