шапка сайта

Зберігання плодів та овочів

Управління якістю плодоовочевої продукції. Сиддікі М.

Представлено відомі та нові підходи до управління якістю зберігання плодоовочевої продукції з точки зору мікробіологічної безпеки, сенсорного аналізу. У порівнянні з традиційними синтетичними хімічними речовинами, запропоновані екологічно чисті молекули однаково ефективні щодо уповільнення фізіологічних та біохімічних змін у свіжих плодах та овочах. Пропонуються технології із застосуванням терпенових з'єднань, фенольних сполук, саліцилової кислоти, метилового ефіру жасмонат, перекису водню, етанолу, сполук сірки, поліамінів, регуляторів росту рослин, активних вуглеводів, озону, гексаналю і окису азоту, доводиться їх ефективність задля мінімізації втрат при зберіганні продукції. Описано основні захворювання плодоовочевої продукції: опіки, грибкові захворювання, такі як стовбурова гниль, блакитна, зелена цвіль, антракноз, розглянуто питання регуляції дозрівання і старіння і т.д. Книга буде настільним довідником з управління терміном зберігання свіжих продуктів та збереженні якості свіжої плодоовочевої продукції.

Postharvest Management Approaches for Maintaining Quality of Fresh Produce. Siddiqui, M.

The volume presents existing and novel management approaches that are in use or have a great potential to be used to maintain the postharvest quality of fresh produce in terms of microbiological safety, nutrition, and sensory quality. In comparison to traditional synthetic chemicals, these eco-friendly molecules are equally effective with respect to slowing the physiological and biochemical changes in harvested produce. Application of terpenic compounds, phenolic compounds, salicylic acid, methyl jasmonates, hydrogen peroxide, ethanol, sulphur compounds, polyamines, plant growth regulators, active carbohydrates, ozone, hexanal and nitric oxide have been proven effective in minimizing storage disorders like chilling injury, scald, fungal diseases like stem-end rot, blue mould rot, green mould rot, anthracnose, regulation of ripening and senescence, etc. This book will be a standard reference work for the management of shelf life in the fresh produce industry.

Видавництво Springer
Рік видання 2016
Сторінок 222
Ціна 3000грн.