шапка сайта

Термічна обробка фасованої продукції

Термічна обробка фасованої продукції. Голдсворт С.

У новому виданні авторитетного довідника розглядаються фізичні та технологічні аспекти термічної обробки фасованої харчової продукції й досліджуються методи визначення терміну й температури обробки, придатних для досягнення необхідних показників стерилізації та пастеризації. Включені усі найновіші концепції і теорії, які стосуються термічної обробки харчових продуктів.
Книга складається з 22 розділів, згрупованих у п'яти частинах.
Перша частина включає в себе п'ять розділів, присвячені механізмам передачі тепла під час процесу консервування, кінетиці мікробної смерті, критеріям стерилізації та аспектам безпеки термічної обробки .
У другій частині проаналізовано основні технологічні методи оцінки термічної обробки харчових продуктів.
Третя частина включає в себе шість розділів, пов'язаних з тиском в упаковці, одночасної стерилізації та обладнання термічної обробки харчових продуктів.
У четвертій частині розглянуто питання обчислювальної гідродинаміки і багатоцільової оптимізації.
У останній, п'ятій частині, "Інноваційна Термічна обробка харчових продуктів", автори зосередили увагу на двох інноваційних процесах, що використовуються для харчової стерилізації: високий тиск з тепловою стерилізацією і омічний нагрів.

Thermal Processing of Packaged Foods. S. Holdswarth
This new edition discusses the physical and engineering aspects of the thermal processing of packaged foods and examines the methods which have been used to establish the time and temperature of processes suitable to achieve adequate sterilization or pasteurization of the packaged food.
The third edition is totally renewed and updated, including new concepts and areas that are relevant for thermal food processing:
This edition is formed by 22 chapters—arranged in five parts—that maintain great parts of the first and second editions
The First part includes five chapters analyzing different topics associated to heat transfer mechanism during canning process, kinetic of microbial death, sterilization criteria and safety aspect of thermal processing.
The second part, entitled Thermal Food Process Evaluation Techniques, includes six chapters and discusses the main process evaluation techniques.
The third part includes six chapters treating subjects related with pressure in containers, simultaneous sterilization and thermal food processing equipment.
The fourth part includes four chapters including computational fluid dynamics and multi-objective optimization.
The fifth part, entitled Innovative Thermal Food Processing, includes a chapter focused on two innovative processes used for food sterilization such high pressure with thermal sterilization and ohmic heating.

Видавництво Springer
Рік видання 2016
Сторінок 516
Ціна 3900грн.