шапка сайта

Гігієна харчування з основами нутриціології

Гігієна харчування з основами нутриціології. Книга 1. За ред. Ципріяна В.І. 

З усіх гігієнічних дисциплін найбільш інтенсивно упродовж другої половини ХХ ст. розвивалася гігієна харчування. Підґрунтям такого розвитку були фундаментальні досягнення науки про харчування, що позначилося на формулі збалансованого харчування, упровадження новітніх технологій виробництва харчових продуктів, розширення мережі закладів громадського харчування і торгівлі, гармонізація законодавчої бази у сфері якості та безпеки харчових продуктів з міжнародними вимогами. Усе це привело до розширення функціональних обов’язків лікарів за фахом “гігієна харчування”, зміни законодавчої та швидкого оновлення нормативної бази, значно ускладнило ведення поточного та запобіжного санітарного нагляду. Обсяг матеріалу, який необхідно опанувати студентам та інтернам медико-профілактичного профілю, значно збільшився, що визначило потребу підготовки нового підручника у двох книгах.
У книзі 1, ґрунтуючись на сучасній теорії харчування і вчення про функції їжі та її біологічну дію на організм, автори висвітлюють гігієнічні принципи раціонального харчування окремих груп населення, основи профілактики аліментарних та аліментарно зумовлених захворювань, дають гігієнічну і нутриціологічну характеристику харчових продуктів, визначають організаційно-правові основи їх експертизи.
Для студентів та інтернів вищих медичних навчальних закладів ІІІ—ІV рівнів акредитації. Може бути корисним також слухачам закладів післядипломної освіти та практичним лікарям із загальної гігієни, гігієна харчування та дієтології.

Видавництво Медицина
Рік видання 2007
Сторінок 528
Ціна 100грн.