шапка сайта

Розробка турів

Методика розробки турів. Любіцева О.О.

Розглядаються питання методики розробки турів як специфічного продукту туристичного ринку. Дана методика включає передпроектний період або маркетингові дослідження ринку з метою визначення цільового сегменту та попиту на певний туристичний продукт, власне розробку туру та його організаційне забезпечення -до проведення переговорного процесу та укладання угод, які забезпечують організацію туру. Виділені основні етапи розробки туру та запропоновані методи, найефективніші на кожному з виділених етапів. Розглянуті основні етапи ринкової політики з просування нового туристичного продукту на ринку туристичних послуг.
Посібник містить значні додатки, до яких включені форми подачі документації щодо розробки та представлення туру, а також нормативно-правові документи, які регламентують здійснення туристичної діяльності в Україні і впливають на формування туристичного продукту та його просування на ринок.
Посібник рекомендований для студентів вищих навчальних закладів з фахової підготовки для сфери туризму та практичних працівників.

Видавництво Альтерпрес
Рік видання 2008
Сторінок 292
Ціна 250грн.