шапка сайта

ВСТУП .......................................................................................................................................................5
Розділ 1. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СТРАТЕГІЧНОГО
РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА......................................................................................... 10
1.1. Гносеологічний базис розвитку соціально-економічної системи...................... 10
1.2. Концепції розвитку підприємства........................................................................ 35
1.3. Стратегічний контекст управління
підприємством...................................................................................................... 58
Розділ 2. СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ ..................................................................... 101
2.1. Методологія стратегічного аналізу .................................................................... 101
2.2. Готельний бізнес в системі національної економіки........................................ 121
2.3. Стратегії забезпечення конкурентоспроможності підприємств сфери готельних
послуг .................................................................................................................. 153
Розділ 3. ДІАГНОСТИКА ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ
РОЗВИТКОМ ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ ......................................................................... 223
3.1. Методичні засади діагностики стратегічних можливостей підприємства...... 223
3.2. Ефективність управління ресурсним
потенціалом підприємства................................................................................. 240
3.3. Управління якістю готельних послуг як стратегічний чинник розвитку підприємства
.............................................................................................................................. 288
3.4. Оцінка ризиків в управлінні розвитком підприємства ..................................... 343
Розділ 4. МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ
ТА РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА ................................................................ 372
4.1. Методика формування стратегії підприємства ..................................................... 372
4.2. Алгоритми створення стратегії розвитку готельного бізнесу .......................... 389
4.3. Генерування стратегій та умови їх реалізації .................................................... 422
4.4. Моделювання процесу управління
стратегічним розвитком підприємства
готельного бізнесу .............................................................................................. 438
Розділ 5. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ......................... 452
5.1. Інформаційні ресурси формування
та реалізації стратегії підприємства .................................................................. 452
5.2. Стратегічний контроль реалізації стратегії ....................................................... 469
5.3. Оцінювання вибору альтернативної стратегії................................................... 477
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ..................................................................................................... 497
ДОДАТКИ............................................................................................................................................. 546

Повернутися до анотації: