шапка сайта

Частина 1. Теоретичні основи рослинництва
1.1. Загальна характеристика галузі
1.2. Еколого-біологічні основи рослинництва
1.3. Агротехнічні основи рослинництва
1.4. Агрохімічні основи рослинництва
1.5. Організаційно-господарські, біоенергетичні та економічні основи рослинництва
1.6. Основи програмування врожайності польових культур
1.7.1. Основні показники якості насінного матеріалу
1.7. Основи насіннєзнавства.
ЧАСТИНА 2. Біологія і технологія виробництва польових культур.
2.1. Зернові культури
2.2. Технічні культури
2.3. Бульбоплоди та баштанні культури
2.4. Лікарські рослини.

Повернутися до анотації: